Autostāvvietas lietošanas noteikumi

 1. Pamatojoties uz Civillikuma 1428. un 1537. pantiem, šie autostāvvietas lietošanas noteikumi ir saistoši visiem, kas iebrauc, novieto vai izbrauc no autostāvvietas ar automašīnu.
 2. Iebraucot jāpaņem žetons iebraukšanas kontroles automātā.
 3. Automašīnas novieto atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem, bet, ja tas nav iespējams – nekavējoties izbrauc no autostāvvietas.
 4. Ja automašīna novietota nepareizi, autostāvvietas pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt automašīnas pārvietošanu.
 5. Pirms izbraukšanas jāveic autostāvvietas apmaksa automātiskajā kasē vai Mobilly norēķinu sistēmā.
 6. Pēc autostāvvietas apmaksas automašīna var izbraukt no autostāvvietas laika periodā, par kuru ir veikta samaksa, bet ja šis laika periods nesasniedz 5 minūtes, tad 5 minūšu laikā.
 7. Izbraucot jāievieto žetons izbraukšanas kontroles automātā.
 8. Ja nozaudēts vai anulēts žetons, automātiskajā kasē var iegādāties jaunu žetonu, kas paredzēts izbraukšanai no autostāvvietas 5 minūšu laikā.
 9. Autostāvvieta paredzēta īslaicīgai automašīnu novietošanai – automašīnai jāizbrauc no autostāvvietas 120 minūšu laikā pēc žetona saņemšanas iebraukšanas kontroles automātā.
 10. Autostāvvietas pakalpojumu sniedzējs patur sev tiesības anulēt (uzskatīt par nozaudētu) jebkuru žetonu, kurš nav izmantots automašīnas izbraukšanai 120 minūšu laikā pēc žetona saņemšanas iebraukšanas kontroles automātā. Šādā gadījumā var iegādāties jaunu žetonu automātiskajā kasē.
 11. Autostāvvietas maksa vienai automašīnai ir EUR 1.50 par 30 minūtēm.
 12. Autostāvvietas minimāla maksa vienai automašīnai ir EUR 1.50.
 13. Autostāvvietas maksas solis vienai automašīnai ir EUR 1.50 par katrām nākamajām 30 minūtēm.
 14. Autostāvvietas maksa tiek aprēķināta no brīža, kad paņemts žetons iebraukšanas kontroles automātā.
 15. Autostāvvietas maksa netiek iekasēta, ja automašīna izbrauc no autostāvvietas 1 minutes laikā pēc žetona saņemšanas iebraukšanas kontroles automātā.
 16. Žetona iegādes maksa automatiskajā kasē – EUR 50.00.
 17. Visas cenas noradītas ar pievienotās vērtības nodokli.
 18. Autostāvvietas pakalpojumu sniedzējs – Lidostas Satiksme PS, 40203146961, Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053, tālr.: +37125762055, e-pasta adrese: info@lidostassatiksme.lv.

Kontakti

Adrese
Mārupes novads, Lidostā "Rīga" 10/1. LV-1053
Tālrunis
+371 27080970
© 2018 www.lidostassatiksme.lv Visas tiesības aizsargātas.